หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
Log In เข้ากรอกรายงาน   ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566
เมนูหลัก
ระบบรายงานปีอื่น ๆ
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ปิดระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุขชั่วคราว

ตามที่ สสจ.พัทลุง กำหนดตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อประมวลผลตัวชี้วัด MOU คปสอ. ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีบางตัวชี้วัดใช้ข้อมูลจากระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
จึงขอปิดระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุขเป็นการชั่วคราว เพื่อรวบรวมข้อมูล
กำหนดการประเมินความครบถ้วนและทันเวลา ปีงบประมาณ 2566
เดือน
ความทันเวลา
เดือน
ความทันเวลา
เดือน
ความทันเวลา
เดือน
ความทันเวลา
ต.ค. 65
14 พ.ย. 65
พ.ย. 65
8 ธ.ค. 65
ธ.ค. 65
9 ม.ค. 66
ม.ค. 66
7 ก.พ. 66
ก.พ. 66
8 มี.ค. 66
มี.ค. 66
10 เม.ย. 66
เม.ย. 66
9 พ.ค. 66
พ.ค. 66
8 มิ.ย. 66
มิ.ย. 66
7 ก.ค. 66
ก.ค. 66
9 ส.ค. 66
ส.ค. 66
31 ส.ค. 66
ก.ย. 66
6 ต.ค. 66
* งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พัทลุง โทร 074 613127 ต่อ 306
กระดานถาม - ตอบ 10 คำถามล่าสุด
ยกเลิกรายงานของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายงานร้านชำฯ) (โดย จิรพงษ์ แสงทอง เมื่อ 3 ม.ค.66 เวลา 16:31 น. อ่าน 107 ตอบ 0 )
เข้ารับรองรายงานไม่ได้ รพ.สต.บ้านปากคลอง (โดย นางวรลักษณ์ บุญจันทร์ศรี เมื่อ 6 ธ.ค.65 เวลา 15:39 น. อ่าน 47 ตอบ 1 )
ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ รพ.สต.โตนดด้วน (โดย โชคชัย เสนเผือก เมื่อ 2 ธ.ค.65 เวลา 10:24 น. อ่าน 50 ตอบ 1 )
รายงานข้อผิดพลาด คำแนะนำระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 (โดย จิรพงษ์ แสงทอง เมื่อ 25 ต.ค.65 เวลา 08:34 น. อ่าน ตอบ 1 )
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 042103 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2565
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน