หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020106) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
อำเภอ : (02) กงหรา
เดือนที่รายงาน : มิถุนายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09796) รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
11
คน
ศิริลักษณ์ ศิริพจน์
7 ก.ค.64, 10:02 น.
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
7 ก.ค.64, 23:46 น.
----
(09797) รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
0
คน
นางอารมย์ ไหมหมาด
1 ก.ค.64, 16:37 น.
นายปิยเรศ คงพรม
3 ก.ค.64, 16:35 น.
----
(09798) รพ.สต.บ้านชะรัด
5
คน
ภาขวัญ รอดเพ็ง
5 ก.ค.64, 11:31 น.
ภาขวัญ รอดเพ็ง
5 ก.ค.64, 11:34 น.
----
(09799) รพ.สต.บ้านพูด
0
คน
เรณู สะแหละ
5 ก.ค.64, 10:36 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09800) รพ.สต.บ้านคู
0
คน
น.ส.โสมสุมา รุ่งเรือง
5 ก.ค.64, 16:23 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09801) รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ
0
คน
น.ส.นาทยา สะแหละ
6 ก.ค.64, 13:01 น.
นางทักษิณา เสนาทิพย์
6 ก.ค.64, 13:03 น.
----
(09802) รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ
1
คน
นางสุพัตรา คะโมระวงค์
2 ก.ค.64, 11:48 น.
นางฐิติยา รักษาแก้ว
2 ก.ค.64, 12:00 น.
----
(09803) รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
0
คน
นางจารุณี หนูฤทธิ์
6 ก.ค.64, 16:45 น.
นางสาวไวษรี ดารากุล
7 ก.ค.64, 16:57 น.
----
(09804) รพ.สต.บ้านหวัง
0
คน
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
5 ก.ค.64, 14:57 น.
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
5 ก.ค.64, 14:58 น.
----
(11414) รพช.กงหรา
0
คน
วิไล เกื้อหมาด
7 ก.ค.64, 23:27 น.
  รอการตรวจสอบ
----
รวม
17
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015942 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน