หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายงานกิจกรรมสาธารณสุข จำแนกรายสถานบริการ
ชื่อรายงาน
:
(0302)
รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
อำเภอ
:
(04) ตะโหมด
ประจำเดือน
:
ธันวาคม พ.ศ. 2563
รหัส
ชื่อข้อมูล
หน่วยนับ
รพช.ตะโหมด
รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
รพ.สต.บ้านควนอินนอโม
รพ.สต.บ้านตะโหมด
รพ.สต.บ้านด่านโลด
รพ.สต.บ้านปลักปอม
รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
รพ.สต.บ้านโหละบ้า
รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด
รพ.สต.บ้านพรุนายขาว
03020101
1.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ
คน
316
93
64
51
70
20
0
25
9
36
03020102
2.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็ก
คน
2
5
3
41
2
0
0
4
6
0
03020103
3.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
คน
1
0
0
5
1
0
0
0
0
0
03020104
4.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด PVC
คน
0
5
3
35
1
0
0
2
5
0
03020105
5.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด เบาะ
คน
1
4
0
1
0
0
0
1
0
0
03020106
5.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
คน
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
 
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 080582 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน