หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0509) รายงานผลการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05090101
1.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่เจาะเลือดเพื่อคัดกรองธาลัสซีเมีย
ไม่สะสม
คน
2,749
05090102
2.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่เจาะเลือดเพื่อคัดกรองธาลัสซีเมีย พบเป็นพาหะธาลัสซีเมีย
ไม่สะสม
คน
589
05090103
3.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่เจาะเลือดเพื่อคัดกรองธาลัสซีเมีย พบเป็นธาลัสซีเมีย
ไม่สะสม
คน
8
05090104
4.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ได้รับการคัดกรองธาลัสซีเมีย
ไม่สะสม
คน
2,082
05090105
5.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ได้รับการคัดกรองธาลัสซีเมีย พบเป็นพาหะธาลัสซีเมีย
ไม่สะสม
คน
485
05090106
6.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ได้รับการคัดกรองธาลัสซีเมีย พบเป็นธาลัสซีเมีย
ไม่สะสม
คน
2
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013073 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน