หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0402) รายงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
04020101
1.   จำนวน หมู่บ้าน (เขต อบต./เทศบาลตำบล) ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้าน
664
04020102
2.   จำนวน ชุมชน (เขตเทศบาลเมือง) ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน
164
04020103
3.   จำนวน พืนที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน) ที่มีรายงานการเกิดโรคไข้เลือดออก
ไม่สะสม
แห่ง
78
04020104
3.1   จำนวน พื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน) ที่มีรายงานการเกิดโรคไข้เลือดออก ได้ดำเนินการควบคุมโรค
ไม่สะสม
แห่ง
73
04020105
3.2   จำนวน พื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน) ที่มีรายงานการเกิดโรคไข้เลือดออก ได้ดำเนินการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง
ไม่สะสม
แห่ง
74
04020106
3.3   จำนวน พื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน) ที่มีการควบคุมโรค เดือนที่ผ่านมา ที่มี Second generation case
ไม่สะสม
หมู่บ้าน/ชุมชน
166
04020107
4.   จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ได้รับรายงานทั้งหมดในเดือนนี้
ไม่สะสม
ราย
82
04020108
4.1   จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ได้รับรายงานทั้งหมดในเดือนนี้ ได้รับแจ้งการระบาด ภายใน 24 ชั่วโมง
ไม่สะสม
ราย
76
04020109
4.2   จำนวน ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายแรกของเหตุการณ์ทั้งหมดที่ต้องสอบสวน
ไม่สะสม
ราย
71
04020110
4.3   จำนวน รายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายแรกของทุกเหตุการณ์
ไม่สะสม
ราย
67
04020111
5.   จำนวน เครื่องพ่นเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย สภาพพร้อมใช้ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
เครื่อง
153
04020112
6.   จำนวน น้ำยาเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย คงเหลือใน Stock
ณ ปัจจุบัน
ลิตร
201.80
04020113
7.   จำนวน ทรายอะเบต/Temephos กำจัดลูกน้ำยุง คงเหลือใน Stock
ณ ปัจจุบัน
กิโลกรัม
5,374.25
04020114
8.   จำนวน ครั้งที่จัดประชุม WAR Room ระดับอำเภอ
ไม่สะสม
ครั้ง
286
04020115
9.   จำนวน ทีมควบคุมโรคทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด
ณ ปัจจุบัน
ทีม
61
04020116
10.   จำนวน ทีมควบคุมโรคที่มีความพร้อมในช่วงเวลาที่กำหนด
ณ ปัจจุบัน
ทีม
61
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012969 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน