หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0202) รายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (MOC) ด้านสาธารณสุข (การให้บริการผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน)
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
02020101
1.   จำนวน ผู้ป่วยนอก (คนใหม่ในปี)
ไม่สะสม
คน
522,839
02020102
2.   จำนวน ครั้งการให้บริการ**ผู้ป่วยนอก**ในเดือนนี้
ไม่สะสม
ครั้ง
1,672,734
02020103
3.   จำนวน ครั้งการให้บริการ**ผู้รับบริการอื่น ๆ**ในเดือนนี้
ไม่สะสม
ครั้ง
707,237
02020104
4.   จำนวน ผู้ป่วยใน ที่จำหน่ายในเดือนนี้
ไม่สะสม
คน
28,683
02020105
5.   จำนวน วันนอนรวม ของผู้ป่วยในที่จำหน่ายในเดือนนี้
ไม่สะสม
วัน
94,759
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012957 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 19 คน