วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation (จำนวน 11 ผลงาน)

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation (จำนวน 10 ผลงาน)