วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation (จำนวน 11 ผลงาน)

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation (จำนวน 10 ผลงาน)

CQI (Clinic) : Oral presentation (จำนวน 17 ผลงาน)

CQI (Clinic) : Poster presentation (จำนวน 25 ผลงาน)

CQI (Non - Clinic) : Oral presentation (จำนวน 16 ผลงาน)

CQI (Non - Clinic) : Poster presentation (จำนวน 18 ผลงาน)

R2R : Oral presentation (จำนวน 13 ผลงาน)

R2R : Poster presentation (จำนวน 10 ผลงาน)