ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


สแกนที่ QR Code เพื่อเปิดหน้าเวปผ่าน Tablet หรือ Smart phone
ปีงบประมาณ 2562


ปีงบประมาณ 2561


ปีงบประมาณ 2560


ปีงบประมาณ 2559


ปีงบประมาณ 2558


สแกนที่ QR Code เพื่อเปิดหน้าเวปผ่าน Tablet หรือ Smart phone
Visited : 14,668