หน้าหลัก | สรุปสถานการณ์โรค | รายงานเฝ้าระวังโรค | จัดการระบบ | ออกจากระบบ
รายงานจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังตามอันดับโรค
ช่วงเวลา :
  ถึง     อันดับที่ต้องการแสดง   :     อันดับ
จังหวัด :
  อำเภอ     ตำบล     หมู่บ้าน    
 
 
คำแนะนำ
เลือกเงื่อนไขที่ต้องการแล้วคลิก "ประมวลผล"
 
 
 
 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทร 0 7461 3127 โทรสาร 0 7461 2400
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 004285 ครั้ง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 คน
Copyright © 2011 All rights reserve