หน้าหลัก | สรุปสถานการณ์โรค | รายงานเฝ้าระวังโรค | จัดการระบบ | ออกจากระบบ
รายงานอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ช่วงเวลา :
  ถึง    
โรค :
  จังหวัด     อำเภอ    
 
 
คำแนะนำ
เลือกเงื่อนไขที่ต้องการแล้วคลิก "ประมวลผล"
 
 
 
 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทร 0 7461 3127 โทรสาร 0 7461 2400
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 005728 ครั้ง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 คน
Copyright © 2011 All rights reserve