หน้าหลัก | สรุปสถานการณ์โรค | รายงานเฝ้าระวังโรค | จัดการระบบ | ออกจากระบบ
รายงานเฝ้าระวังโรคจากข้อมูล 506
วันเดือนปีเริ่มป่วยหลังสุดในฐานข้อมูลรายงาน 506 วันที่ 6 ธ.ค.2565 00:00 น.
 
 
 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทร 0 7461 3127 โทรสาร 0 7461 2400
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 021678 ครั้ง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 คน
Copyright © 2011 All rights reserve