หน้าหลัก | สรุปสถานการณ์โรค | รายงานเฝ้าระวังโรค | จัดการระบบ | ออกจากระบบ
รายละเอียดข้อความ
ควนขนุน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนฤดูการระบา
  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับอสม.และประชาชน ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
[เผยแพร่โดย tawee chuchuay อีเมล์ taweechuchuay@hotmail.com เมื่อ 1 พ.ค.2557 10:57 น. เปิดอ่านแล้ว 514 ครั้ง]
 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทร 0 7461 3127 โทรสาร 0 7461 2400
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 026929 ครั้ง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 คน
Copyright © 2011 All rights reserve