หน้าหลัก | สรุปสถานการณ์โรค | รายงานเฝ้าระวังโรค | จัดการระบบ | ออกจากระบบ
ความรู้เพื่อประชาชน
#ID
เรื่อง
วดป.ที่เผยแพร่
จำนวนผู้อ่าน
ผู้เผยแพร่
หน่วยงาน
เปิดอ่าน
3
โรคอุจจาระร่วง ป้องกันได้ด้วยตนเอง 22 ก.ย.2554 14:14 น.
4647
นายคำนึง ซ้อนขำ สสจ.พัทลุง
1
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 19 ก.ย.2554 00:55 น.
10487
นายคำนึง ซ้อนขำ สสจ.พัทลุง
รายการที่ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทร 0 7461 3127 โทรสาร 0 7461 2400
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 003967 ครั้ง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 คน
Copyright © 2011 All rights reserve