เมนูหลัก
สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์
ปี
สัปดาห์
2023
| 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
2022
| 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
2021
| 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
2020
| 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
2019
| 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
2018
| 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
2017
| 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
2016
| 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
2015
| 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
2014
| 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 34 | 33 | 32 | 31 |
2013
| 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
2012
| 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 41 | 40 | 39 | 36 |
2011
| 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
สถานการณ์โรคประจำเดือน
หน่วยงาน : สสจ.พัทลุง
ปี
เดือน
2023
| 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2022
| 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2021
| 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แบบสอบสวนโรคฝีดาษวานร (เมื่อ 8 ก.ย.2566 15:46 น. อ่าน 6 ครั้ง)
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคฝีดาษวานร (เมื่อ 8 ก.ย.2566 15:45 น. อ่าน 8 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (เมื่อ 27 ก.ค.2566 10:51 น. อ่าน 25 ครั้ง)
เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2566 (เมื่อ 27 ก.ค.2566 10:50 น. อ่าน 16 ครั้ง)
แนวทางการปฏิบัติการรักษาและการตรวจยืนยันหาสารพันธุกรรม โรคไข้มาลาเรีย (เมื่อ 12 เม.ย.2566 09:24 น. อ่าน 42 ครั้ง)
การเฝ้าระวังโรคติดต่อทั่วไป
แผนโรค มือ เท้า ปาก ปี 2564 (เมื่อ 24 ก.ค.2563 10:50 น. อ่าน 947 ครั้ง)
แนวทางการดำเนินงานโรคมือ เท้า ปาก (เมื่อ 20 พ.ค.2558 16:44 น. อ่าน 697 ครั้ง)
แผนโรคป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2564 (เมื่อ 24 ก.ค.2563 14:43 น. อ่าน 1081 ครั้ง)
เรื่อง ความเคลื่อนไหวโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ(MERS-CoV,EBOLA, Influenza) (เมื่อ 22 เม.ย.2558 14:15 น. อ่าน 934 ครั้ง)
สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ (เมื่อ 1 เม.ย.2558 15:59 น. อ่าน 658 ครั้ง)
เครือข่ายทีม SRRT
แนวทางเฝ้าระวังสอบสวนโรค COVID-19 (เมื่อ 24 ก.ค.2563 10:01 น. อ่าน 635 ครั้ง)
EOC (เมื่อ 24 ก.ค.2563 10:16 น. อ่าน 483 ครั้ง)
ICS, SAT, STAGE (เมื่อ 24 ก.ค.2563 10:18 น. อ่าน 462 ครั้ง)
ทีมปฏิบัติการหลัก (เมื่อ 24 ก.ค.2563 10:35 น. อ่าน 539 ครั้ง)
ผัง EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (เมื่อ 24 ก.ค.2563 11:00 น. อ่าน 729 ครั้ง)
ความรู้เพื่อประชาชน
โรคอุจจาระร่วง ป้องกันได้ด้วยตนเอง
หมายถึงการถ่ายอุจจาระเหลวจำนวน 3 ครั้งต่อวันหรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูก หรือมูกปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไปภายใน 1 วัน
[อ่านต่อ...]
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก นอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณะสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นและก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ บทความนี้จะบรรยายถึงโรคไข้เลือดออก
[อ่านต่อ...]
กิจกรรมในพื้นที่
สสอ.ป่าบอน และเขตฯ ๑๒ เยี่ยมผู้กลับจากแสวงบุญ
การติดตามเยี่ยมนำกลับจากการแสวงบุญ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง นำโดยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๑๒ และทีม SRRT ป่าบอนและสสจ.พัทลุง[อ่านต่อ...]
สสอ.กงหรา ติดตามเยี่ยมผู้ที่กลับจากแสวงบุญ
ทีม srrt กงหรา ติดตามเยี่ยมผู้ที่กลับจากแวสวงบุญเมืองเมกกะ หนึ่งในกระบวนการเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนากลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV.)[อ่านต่อ...]
สสอ.ควนขนุน รณรงค์กำจัดยุงลายก่อนโรงเรียนเปิดเทอม
สสอ.ควนขนุน จัดรณรงค์กำจัดยุงลายต้นเดือน พค. ในโรงเรียนก่อนเปิดเทอม[อ่านต่อ...]
สสอ.เขาชัยสน รณรงค์กำจัดยุงลายก่อนโรงเรียนเปิดเทอม
สสอ.เขาชัยสน ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์กำจัดยุงลายในโรงเรียนก่อนเปิดเทอม เต็มพื้นที่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2557 [อ่านต่อ...]
ควนขนุน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนฤดูการระบา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับอสม.และประชาชน ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก[อ่านต่อ...]
เครือข่ายจัดการความรู้ทางระบาดวิทยา
นิยามในการเฝ้าระวังโรคฉี่หนู
เกณฑ์ทางคลินิก (Clinical Criteria) มีไข้สูง หนาวสั่น และปวดศีรษะชนิดรุนแรง ร่วมกับ อาการอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งอาการ และมีประวัติอาชีพที่สัมผัสกับน้ำ พื้นที่ชื้นแฉะ หรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนสิ่งขับถ่ายของสัตว์
[อ่านต่อ...]
ความรู้ทั่วไปโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ AH1N1
ความรู้ทั่วไปโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ AH1N1
[อ่านต่อ...]
ตัวอย่างการเขียนรายงานการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา
ตัวอย่างการเขียนรายงานการสอบสวนโรคที่น่าสนใจ พอจะเป็นแนวทางสำหรับนักระบาดวิทยาสำหรับการเขียนรายงานการสอบาวนโรคในพื้นที่
[อ่านต่อ...]
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทร 0 7461 3127 โทรสาร 0 7461 2400
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 072300 ครั้ง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 คน
Copyright © 2011 All rights reserve